Familial cancer screening guidelines,

Hereditary Colorectal Cancer: Laura Valle · | Books Express

II, Nr. Lefter1, V.

Colon Cancer Screening: The Role of Family History

Scripcariu1, P. Stanton2, C. Incidence of colorectal cancer among persons at average risk is sufficiently high familial cancer screening guidelines justify an early diagnosis. Familial cancer screening guidelines introduction into clinical practice of genetic testing for the assessment of colon cancer risk has familial cancer screening guidelines to more effective management for patients with high-risk colorectal cancer and has new features of challenge. This review presents complex elements in the non polyposis colorectal cancer assessment.

synlab: Predispozitia ereditara pentru cancerul de san, ovar si endometru

Corespondenţă: Dr. Independenţei, nr.

Rares Buiga F. Mureşan Chirurgia Nr.

Sindromul Lynch I cuprinde doar pacienţii cu risc crescut de dezvoltare a cancerului colo-rectal, iar sindromul Lynch II pe aceia care asociază şi un risc crescut de apariţie a unor cancere extracolonice ovar, endometru. Cancerul colo-rectal ereditar non-polipozic a fost descris prima dată în şi ulterior în de Lynch [1]. Ceea ce este sugestiv pentru diagnosticul de HNPCC este apariţia unor cancere colonice sincrone sau metacrone în special la nivelul colonului drept la mai mulţi indivizi făcând parte din aceeaşi familie.

Cancer prevention through screening programs

În ciuda denumirii, aceste cancere colo-rectale nu se dezvoltă ca leziuni de novo ci apar la nivelul unor adenoame care par a avea que son los papilomas genitales rată de transformare malignă extrem de accelerată [2].

Adenoamele descoperite la pacienţii cu HNPCC sunt frecvent diagnosticate într-un stadiu histologic avansat şi prezintă arii întinse de displazie severă. Acestea au fost create încercând să se stabilească un set de familial cancer screening guidelines clinice consistente care să definească HNPCC.

The benefits are certain in some cases: life years gained for those with curable disease, avoidance of morbidity, reassurance that the disease is at a very early stage, avoiding expenses of treatment for advanced cancers and extra years of productivity. But screening tests also have disadvantages, so a balanced decision must be made, with the help of clinical randomized trials. In this article I will present the current methods for screening accepted for general population and particular screening reserved for persons at high risk. Although in the first case the benefit is proven, the use of these methods in practice varies largely familial cancer screening guidelines to lack of resources and well designed health programs.

Din momentul descoperirii etiologiei genetice a majorităţii tipurilor de HNPCC a fost acceptat faptul că prin aplicare în procesul de diagnosticare doar a criteriilor Amsterdam o parte dintre familiile care sunt purtătoare ale mutaţiilor linilor germinative de la nivelul MLH1 şi MSH2 ar putea fi excluse [3]. Consecinţa acestor concluzii în au fost elaborate criteriile Bethesda.

Acestea au o sensibilitate crescută în comparaţie cu criteriile Amsterdam şi pot fi utilizate pentru identificarea pacienţilor care ar trebui să intre într-un program de screening genetic pantru HNPCC, specificitatea fiind însă mult mai scăzută.

Un al treilea set de criterii a fost elaborat în - Amsterdam II- pentru a modifica stricteţea criteriilor Amsterdam şi a optimiza specificitatea scăzută a criteriilor Bethesda [3, 4]. Criteriile Amsterdam diagnosticul este pozitiv când sunt îndeplinite toate criteriile 1.

Un membru al familiei diagnosticat cu cancer colo-rectal înaintea împlinirii vârstei de 50 de ani; 2. Existenţa două generaţii consecutive afectate; 3. Trei rude afectate, una dintre ele fiind rudă de gradul I cu celelalte două; 4. FAP trebuie să fie exclus; 5. Diagnosticul de cancer natural treatment for human papillomavirus trebuie stabilit anatomo-patologic. Criteriile Amsterdam II diagnosticul este pozitiv când sunt îndeplinite toate criteriile 1.

Existenţa a cel puţin trei rude cu un cancer HNPCC asociat cancer colo-rectal sau un cancer de endometru, intestin subţire, ureter sau pelvis renal ; 2. Unul dintre familial cancer screening guidelines familiei diagnosticat cu cancer colo-rectal trebuie să fie rudă de gradul I cu ceilalţi doi; 3.

Cel puţin două generaţii succesive trebuie să fie afectate; 4. Cel puţin unul dintre membrii diagnosticaţi ai unei familii trebuie să aibă sub 50 de ani; 6. FAP ar trebui să fie exclus în cazurile cu cancer colo-rectal; 7.

Bethesda guidelines oricare dintre criteriile de mai jos este suficient pentru diagnostic 1. Membru al unei familii în care s-au diagnosticat neoplazii şi îndeplineşte criteriile Amsterdam; 2. Persoane cu două rude afectate familial cancer screening guidelines neoplazii care pot însoţi HNPCC, inclusiv cancere colo-rectale sincrone şi metacrone sau cancere extracolonice asociate cancer endometrial, ovarian, gastric, hepato-biliar, de intestin subţire, carcinom celular tranziţional al pelvisului renal sau ureter ; 3.

Predispozitia ereditara pentru cancerul de san, ovar si endometru

Persoane cu cancer colo-rectal sau endometrial diagnosticat la o vârstă mai mică de 45 ani; 5. Indivizi cu cancer colo-rectal cu celule în inel cu pecete diagnosticat familial cancer screening guidelines vârstă mai mică de 45 de ani; 8. Familial cancer screening guidelines cu adenoame colo-rectale diagnosticate la vârste mai mici de 40 de ani [5].

În consecinţă, actualmente se utilizează 3 tipuri de criterii clinice pentru diagnosticul HNPCC toate fiind create în tentativa de a creşte acurateţea diagnosticului clinic în vedere identificării indivizilor cu o probabilitate crescută de a prezenta gene MMR mismatch repair.

Când posibilitatea de a exista mutaţii în liniile germinative MLH1, MLH2 este cuantificată criteriile Amsterdam sunt cele mai stricte urmate de celelalte două tipuri de criterii. Elaborarea a 3 seturi diferite de criterii clinice pentru stabilirea diagnosticului de HNPCC a condus la efectuarea unor studii care să stabilească care set de criterii este optim în identificarea pacienţilor care vor recurge ulterior la teste genetice care să descrie existenţa mutaţiilor liniilor germinative caracteristice în HNPCC.

Anumiţi experţi recomandă pentru testare genetică persoanele care îndeplinesc primele 3 criterii Bethesda, în timp ce alţii recomandă întâi testarea ţesutului tumoral pentru detectarea MSI instabilitate microsatelită [6].

MSI se recunoaşte prin frecvenţa apariţiei mutaţiilor de inserţie şi deleţie în repetările microsatelite, care familial cancer screening guidelines un număr variabil de secvenţe repetitive de mononucleotide, dinucleotide şi trinucleotide care se găsesc la nivelul genomului uman. MSI se identifică clinic, utilizându-se teste de laborator care au ca bază ADN extras din ţesut proaspăt sau inclus la parafină provenind din tumori ale indivizilor suspectaţi a avea HNPCC.

Identificarea MSI în diagnosticarea HNPCC a dus la adoptarea unei strategii de diagnostic genetic care utilizează: - teste care se bazează pe analizarea de probe sangvine pentru detecţia mutaţiilor liniilor germinative; - teste care se efectuează pe material tumoral recoltat prin care se urmăreşte detectarea pierderii funcţiei de producţie a genei la nivel tumorilor indivizilor afectaţi. Determinarea MSI tumorale poate fi utilizată pentru diagnosticul diferenţial dintre FAP familial cancer screening guidelines adenomatoasă familială şi HNPCC în situaţiile în care elementele clinice de diagnostic sunt ambigui [7].

Istoricul medical familial poate fi utilizat pentru a orienta testarea genetică, posibilitatea determinării unei mutaţii a liniei germinative a unei gene implicate în HNPCC depinzând în principal de istoricul familial şi vârsta la care s-a instalat neoplazia. Actualmente se apreciază că multe cazuri de HNPCC se datorează inactivării procesului mutaţiilor MMR datorită defectelor unor gene ale liniilor germinative ale genelor care codează componentele cheie ale complexelor de reparare MMR.

Se pare că există o corelaţie între anumite mutaţii genetice fenotipul maladiei [9].

Prevenirea cancerului prin intermediul unor programe de screening

Mutaţiile liniei germinative în cazul MSH6 sunt asociate cu forme atipice de HNPCC care adesea nu îndeplinesc criteriile Amsterdam datorită vârstei mai înaintate de apariţie a neoplaziilor şi a tumorilor care prezintă un nivel scăzut de MSI [9,10]. Mutaţiile care apar la nivelul acestor gene tind să fie mutaţii punctiforme care reprezintă substituţia unei singure perechi de baze, deleţii sau inserţii.

Totuşi nu s-a evidenţiat un anume punct mutagen care să permită crearea unui familial cancer screening guidelines screening.

Secvenţializarea ADN-ului este tehnica disponibilă cea mai precisă pentru identificarea mutaţiilor genetice.

Specificații

Familial cancer screening guidelines faptului că o singură alelă este suficient să menţină activitatea MMR teste funcţionale care să detecteze purtătorii mutaţiei genei MMR nu au fost elaborate pentru uzul clinic.

Studii recente au evidenţiat că în viitor este posibilă apariţia unui astfel de test prin forţarea unei celule la un status hemizigot, conversie tehnologică, caz în care o alelă MMR mutantă ar putea fi detectată cu test funcţional de screening [10].

Analiza mutaţiilor directe ale MLH1 şi MSH2 este foarte costisitoare motiv pentru care s-a elaborat un algoritm de diagnostic care utilizează testarea MSI tumorale încercând îmbunătăţirea posibilităţii de identificare a mutaţiei liniei germinative.

familial cancer screening guidelines papilloma virus verruche cura

S-a dovedit faptul că analizarea directă a mutaţiilor este eficientă pentru familiile care îndeplinesc criteriile Amsterdam. Familiile care îndeplinesc criteriile Amsterdam II şi Bethesda sau cel puţin unul din criteriile esenţiale de diagnostic ar trebui testate primele pentru MSI tumorală [8, 9, 10]. Aceste familii care prezintă MSI tumorală ar trebui să fie supuse testărilor familial cancer screening guidelines detecţia prezenţei evetualelor mutaţii.

Iniţierea testării genetice în cazul familiilor suspectate a avea HNPCC la care s-a efectuat testarea MSI se realizează dacă sunt îndeplinite următoarele criterii: 1.

Wijnen et al.

Deoarece MLH1 şi MSH2 sunt genele cele mai frecvent afectate în familiile cu HNPCC, utilizarea immunostaining pentru determinarea pierderii expresiei MLH1 familial cancer screening guidelines MSH2 în cancerul de colon a fost propusă ca test familial cancer screening guidelines bază în determinarea tumorilor pentru identificarea familiilor care ar trebui testate pentru suspiciunea de mutaţii a liniei germinative.

Pierderea expresiei pentru proteine ar trebui corelată cu prezenţa Detoxifiere rapida a organismului şi poate sugera ce genă specifică MMR este modificată la un anume pacient [11].

Fiecare din aceşti familial cancer screening guidelines are avantaje anthelmintic definition medical dezavantaje de aceea este necesară adresarea familiilor suspectate de a avea HNPCC unor cente specializate în testing genetic. Deci identificarea MSI în cancerele de colon poate fi utilizată pentru prezicerea probabilităţii detecţiei mutaţiilor liniei germinative ale MLH1, MSH2 neputând fi utilizată ca marker surogat pentru detecţia mutaţiei liniei germinative într-o genă MMR.

În ceea ce priveşte detecţia MSI aceasta este realizată prin analizarea ADN-ului recoltat din adenoamele şi cancerele de colon ale pacienţilor familial cancer screening guidelines care prezintă alterări ale locilor de MSI care frecvent sunt modificaţi în procesul de inactivare a MMR.

Multe cancere de colon prezintă mutaţii standard într-un mic procentaj de repetări microsatelite.

Prevenirea cancerului prin intermediul unor programe de screening

Diagnosticul molecular de adenocarcinom de colon pe baza prezenţei MSI se raportează la detectarea a doi loci instabili din cei 5 loci posibil instabili care au fost selectaţi de National Cancer Insitute, USA [12]. Cancerele care prezintă unul din cei cinci loci instabili sunt de obicei testate pentru încă cinci markeri şi ulterior retestate.

Dacă nici unul dintre loci nu este instabil familial cancer screening guidelines este considerată ca fiind microsatelit stabilă iar probabilitatea identificării mutaţiilor MLH1 sau MSH2 este foarte scăzută. Teste şi testarea genetică în HNPCC Obiectivul principal al testării genetice este de a determina dacă elementele clinice care au dus la indicaţia de testare sunt suficiente pentru un examen molecular amănunţit. Dacă nu sunt îndeplinite suficiente criterii clinice se va recomanda efectuarea iniţială a unui test de familial cancer screening guidelines a MSI la nivelul tumorilor colo-rectale ale membrilor afectaţi de neoplazie dacă este posibil.

Dacă criteriile clinice de testare sunt îndeplinite se recomandă efectuarea mai întâi testarea liniei germinative pentru detectarea mutaţiilor MLH1 şi MSH2. Dacă nu se identifică nici o mutaţie la un membru afectat al unei familii atunci rezultatele nu pot indica testarea unor rude care ar putea avea risc crescut de HNPCC.

Hereditary Colorectal Cancer: Laura Valle · | Books Express

Un rezultat ambiguu nu indică faptul că membrii familiei suspecte nu ar putea prezenta susceptibilitate familial cancer screening guidelines pentru cancer de colon ci mai curând sugerează faptul că testul nu este suficient de sensibil pentru a detecta gena mutantă [12]. Un alt motiv pentru imposibilitatea detectării mutaţiilor este faptul că există posibilitatea dezvoltării şi a unor cancere sporadice la persoanele suspectate de familial cancer screening guidelines avea HNPCC deşi în cadrul familiei majoritatea membrilor au neoplazii apărute în cadrul HNPCC.

Eşecul detecţiei unor mutaţii pot să exprime şi faptul că într-adevăr familia nu prezintă un risc crescut de HNPCC în ciuda criteriilor clinice care ar sugera acest fapt. Dacă nici o mutaţie nu poate fi identificată testarea ulterioară nu este obligatorie pentru ceilalţi membri ai familiei. Membrii unei familii care prezintă risc crescut pentru HNPCC ar trebui consideraţi a avea un risc crescut pentru apariţia cancerului colo-rectal şi de aceea ar trebui îndreptaţi către efectuarea unui screening intens în comparaţie cu populaţia generală [12].

Cancerele de colon sporadice neereditare au o prevalenţă crescută şi au trăsături comune, cele două fenotipuri genetice mutaţionale fiind bine definite.

simptome cancer la gat

Căile utilizate de celulele maligne în neoplaziile sporadice sunt similare celor utilizate de sindroamele ereditare. În timp ce recurenţa locală a cancerului colo-rectal este atipică, reapariţia polipilor premaligni este clasică şi la fel de predictibilă ca şi cancerele secundare ale plămânului, capului şi gâtului.

V-ar putea interesa

Scopul prevenţiei ar trebui să fie reprezentat de inhibarea apariţiei şi progresiei leziunilor premaligne. Actualmente, există definit în ghidurile de screening un consens în ceea ce priveşte faptul că screening-ul pentru depistarea cancerului colo-rectal este eficient, reducând mortalitatea când familial cancer screening guidelines efectuat corespunzător.

Totuşi, deşi aceste ghiduri au un mesaj standard, recomandările specifice diferă. Grady MW. Gastroenterology ; The colon cancer burden of genetically defined hereditary nonpolyposis colon cancer.

J Med Genet ; Dis Colon Rectum ; Genetic testing is important in families with a history suggestive of hereditary non-polyposis colorectal cancer even if the Amsterdam criteria are not fulfilled.

familial cancer screening guidelines oxiurus nome cientifico

Br J Surg ; Hum Genet ; Functional analysis of MLH1 mutations linked to hereditary nonpolyposis colon cancer. Genes Chromosom Cancer ; Conversion of diploidy to haploidy. Nature ; Incidence of hereditary nonpolyposis colorectal cancer and the feasibility of molecular screening for the disease.

N Engl J Med familial cancer screening guidelines Association between biallelic and monoallelic germline MYH gene mutations and colorectal cancer risk.

hpv na lingua qual medico procurar

J Natl Cancer Inst. BAT, an indicator of the replication error phenotype in colorectal cancers and cell lines. Cancer Res ;

Asevedeași