History of laryngeal papilloma.

Vulnerabilitatea copilului cu ADHD se regăseşte în modelul etiologic al tulburării. Vulnerability of children with ADHD is found in etiological model of the disorder.

Evaluarea rolului etiologic al microorganismelor emergente in infectiile umane.

The Larynx, 2 vol. set

Assessment of the etiological role of emerging microorganisms in human infectious diseases. We made an etiologic diagnosis based on the clinical history and examination and a uniform protocol of special laboratory tests and imaging studies. Modelul etiologic exact al ADHD este încă necunoscut.

Exact etiological model of ADHD is still unknown. Pentru monent, nu se cunoaste un tratament etiologic a acestei boli.

The Larynx, 2 vol. set - adventube.ro

For the time being, there is no etiological treatment for this disease. Encefalita history of laryngeal papilloma virusurile herpes simplex VHS evoluează sever cu rată înaltă de mortalitate, deși beneficiază de un tratament etiologic, aciclovirul.

Encephalitis with herpes simplex viruses HSV evolves severely having the first rate of mortality, although it benefits of etiological treatment, the acyclovir.

Nu consideri că schizofrenia poate fi redusă la un singur agent etiologic? So you don't think schizophrenia can be reduced to a single etiological agent?

  1. etiologic - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context
  2. Simptome infestare paraziti
  3. Schutte Jan G.
  4. И снова и снова материализовывалась на все большей и большей глубине -- через микросекундные интервалы,-- чтобы создать иллюзию плавного движения .

  5. Hpv treatment high risk

Radioterapia si chimioterapia a răspunde la indicaţiile oncologice de conservare de organe sau în plus faţă de operatie. L-interferon este uneori utilizat pentru a trata laringian papilomatoza.

Traducere "etiologic" în engleză

Radiation therapy and chemotherapy respond to oncological indications of organ preservation or in addition to surgery. L-interferon is sometimes used to treat laryngeal papillomatosis.

LARYNGEAL PAPILLOMATOSIS

Se bazează pe date epidemiologice întepaturi de capușă sau expunere în zone endemiceclinice şi metode de laborator directe sau indirecte de evidenţiere a agentului etiologic. Is based on epidemiological data tick bites or exposure of endemic areasclinical and direct or indirect laboratory methods for highlighting the etiological agent.

The aims of the history of laryngeal papilloma study were to describe the etiologic profile of neonatal seizures, the neurodevelopmental outcome. Cu o mare diversitate etiologică și patogenică, în practică, majoritatea encefalitelor sunt diagnosticate în baza simptomatologiei clinice neurologice, a datelor de laborator și imagistice care evidențiază, mai rar, agentul etiologic, mai frecvent, sindromul inflamator.

Having a great etiological and pathological diversity, in practice most encephalitides are diagnosed based on the neurological clinical symptomatology, laboratory and imaging data which emphasize, more rarely the etiologic agent, more often, the inflammatory syndrome.

Borrelioza History of laryngeal papilloma BLcea mai frecventă history of laryngeal papilloma transmisă de căpuşe în Europa şi America de Nord, este o zoonoză, agentul etiologic circulând între căpuşele din complexul de specii Ixodes ricinus şi o mare varietate de gazde vertebrate. Lyme Borreliosis LBthe most frequent diseases transmitted by ticks in Europe and North America is a zoonosis, the etiological agent circulating in ticks from Ixodes ricinus species complex and a great variety of vertebrate animals.

Its etiologic agent was merely identified inthis discovery lead to the understanding of its primordial role to cause the post-transfusion hepatitis and it's known and history of laryngeal papilloma tendency to get chronic. Conclusion: chronic diseases of child and adolescent may be history of laryngeal papilloma cause of psychopathological disorders in children and adolescents which concur with the changes in the family dynamic.

În multe cazuri, prezenţa unor afecţiuni preexistente: anomalii ale enzimelor hepatice, infecţii cu virusul hepatitic B sau cu virusul hepatitic C, utilizarea concomitentă de alte medicamente potenţial hepatotoxice şi continuarea utilizării de medicamente intravenoase poate avea un rol etiologic sau favorizant.

In many cases the presence of pre-existing lymphedema papillomas treatment enzyme abnormalities, infection with hepatitis B or hepatitis C virus, concomitant use of other potentially hepatotoxic medicines, and ongoing injecting drug use may have a causative or contributory role.

Conținut posibil inadecvat Elimină history of laryngeal papilloma Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la history of laryngeal papilloma. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot history of laryngeal papilloma termeni inadecvați.

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

REVIEW-URI

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un history of laryngeal papilloma Rezultate: Exacte: Timp de răspuns: 48 ms.

Asevedeași