Sarcoma cancer in hindi.

Meredith Garcia Kapag binabasa ang isang X-ray plate, ito ay tinitignan na para bang nakaharap sa nagbabasa ng plaka ang pasyente.

Ibig sabihin, ang nasa kaliwa ng nagbabasa ay ang kanan ng pasyenteng kinunan ng X-ray. Sa larawan sa ibaba, ang unang chest X-ray ay isang halimbawa ng normal na resulta. Sa pangalawa naman, may bukol sa kanang bahagi ng ba Ang bukol ay madalas mababasa sa X-ray result bilang "mass", "nodule", "nodularity", "opacity" o "lesion".

sarcoma cancer in hindi

Madalas, nakikita ang mga bukol sa baga kapag nagpa-chest X-ray ang isang pasyente para sa mga sintomas tulad ng ubo o hirap sa paghinga. May mga pagkakataon din na nakikita lang ito nang hindi sinasadya sa executive checkup o sa annual examination ng mga nag-a-apply sa trabaho kahit na ang pasyente ay wala namang nararamdaman.

sarcoma cancer in hindi

Maraming iba-ibang posibleng dahilan ang pagkakaroon ng mga tratament raceala "bukol" sa chest X-ray, tulad ng pulmonya pneumoniapigsa sa baga lung abscessTB tuberculosis at fungal infection.

Meron ding tunay na bukol na benign o noncancerous tulad ng hamartoma.

sc DOCTOR UTILAJE srl

Pero ang isang mahalagang diagnosis na dapat imbestigahan ay cancer. Maaari itong primary lung cancer, metastatic lung cancer na kumalat mula sa cancer sa ibang bahagi ng katawan, o iba pang uri ng cancer tulad ng lymphoma, sarcoma at mesothelioma.

sarcoma cancer in hindi detoxifierea organismului alimente

Kapag may nakitang "bukol" sa chest X-ray, mahalagang magpatingin agad sa doktor para maimbestigahan ang sanhi nito. Kukunin ng doktor ang iyong medical history at gagawan ka ng isang physical examination. Binubusisi rin ang itsura ng X-ray kung ito ay may mga katangian na mas mukhang benign o mas mukhang cancer.

Category: Gallbladder Cancer

Depende sa iniisip na diagnosis ng doktor, maaari siyang magpagawa ng mga karagdagang test sarcoma cancer in hindi makumpirma ang kanyang diagnosis sarcoma cancer in hindi ng CT scan, bronchoscopy endoscopy ng baga at biopsy. Huwag balewalain ang anumang bukol sa chest X-ray lalo sarcoma cancer in hindi kung ikaw ay may history ng malakas na paninigarilyo o mga sintomas na hindi nawawala o lumalala. Magpatingin kaagad sa doktor.

Asevedeași