Gliste u stolici kod odraslih

Uvod u dijagnostiku i diferencijalnu dijagnostiku krvnih bolesti. Viktor B o ikliniki asistent. Za dijagnozu, a prema tome i za diferencijalnu dijagnozu krvnih bolesti, potrebno je, da se, uz dobru anamnezu i status praesens, ine esto i mnoge labo ratorijske pretrage.

Potr ebna je kompletna krvna slika, zatim pretraga mokrae, krvnog seruma, eluanog soka. Dalje dolazi u obzir radioloka pretraga kostiju, medi jastinuma, pluiju, te gastrointestinalnog trakta. Napokon, ako nam sve gore opisane pretrage zataje, potrebno je, da se uini ev. Dobar lijenik moe ve iz same anamneze da crpe mnoge vane podatke za dijagnozu.

Imade itav niz simptoma, koji su zajedniki gotovo svim krvnim bolestima, specijalno ako su one ve u poodmaklom stadiju. Glavobolja, osjeaj slabosti, lupanje srca, t e k o d i s a n j ep o v i e n a t e mp e r gliste u stolici kod odraslih t u r apomanjkanje apetita, gubitak teine jesu simptomi, koje moemo nai kod perniciozne ane mije, ba kao i kod limfogranuloma. G l a v o b o l j u sreemo kod anemije, a i kod policitemije koja je katkad skopana sa hipertonijom. Ona moe biti uzrokovana procesom u kostima luba nje mielom, chlorom u duri matris, te konano u samom mozgu limfogranulom ev.

U rijetkim sluajevima hemoraginih dijateza dolazi gliste u stolici kod odraslih do krvarenja u mozgu, pa bi i to uz ostale simptome moglo uzrokovati glavobolju.

cancerul si vitamina c detoxifierea organismului tratament

L u p a n j e s r c a je obini simptom jaih anemija, ali ga sreemo i kod ostalih bolesti hematopoetskog aparata, skopanih sa visokom temperaturom ili pak kod kahektinih stanja. T e k o d i s a n j e vidimo kod bolesnika sa jakom anemijom, no esto gliste u stolici kod odraslih teko disanje znak, da imade promjena u grudnom kou.

Moramo misliti na promjene u medijastinumu, pluima i porebrici. Teko disanje moe kat kada biti jedan od prvih simptoma limfogra nuloma ili limfosarkoma sa medijastinalnim promjenama. P o m a n j k a n j e a p e t i t a gliste u stolici kod odraslih biti uzrokovano nedostatkom eluane kiseline achylia gastrica kod perniciozne anemije ili opet hiperaciditetom kod kloroze. Kod pomanj kanj a apetita i kod boli u elucu moramo da mislimo i na rijetke organske promjene limfogranulom, sarkom i ev.

Boli u elucu i povraanje moemo nai kod perniciozne anemije dif. P r o l j e v e sreemo u anamnezi perniciozne ane mije dif. Krvavi proljevi mogu biti jedan od simptoma hemoragikih dijateza. Teki proljevi, a katkada i krvavi, mogu biti takoer u anamnezi limfogranuloma. O p s t i p a c i j u spastinu i atoninu sreemo kod kloroze.

Încărcat de

U manjoj mjeri, tj. Neznatno poviene t empera gliste u stolici kod odraslih kod perniciozne anemije i kod kloroze ve su mno ge lijenike zavarale i odvele na kriv trag tuberkulozu itd. Jako poviene temperature vidimo u anamnezi kod akutnih leukemija, limfogranuloma, agranulocitoze, aleukije, a katkad i u poetku kronine leukemije.

Vi soke temperature vidimo t akoer od vremena do vre mena kod hemolitikog ikterusa. Boli u cjevastim kostima dolaze kod policitemije, u kostima na raznim mjestima kod mijeloma, a rjee kod limfogranuloma. Kod mijeloma esto su bolesnici zabludom lijeeni kao reumatiari.

Home Enteroviroza Enteroviroza - simptomi. Simptomi koji se pojavljuju kod većine zaraza enterovirusima su oni vezani uz probavni sustav upravo zato što su sluznica ždrijela i gastrointestinalni trakt područja kroz koja virus ulazi u tijelo Enterovirus is a genus of positive-sense single-stranded RNA viruses associated with several human and mammalian diseases.

B o l i u sternumu su jedan od simptoma mijeloze, a kod jednog naeg bolesnika bio je to prvi simptom limfogranuloma. Boli ispod lijevog rebrnog luka javljaju se esto kao prvi simptom mijeloze rjee limfadenoze ili drugih pseudoleukeminih oboljenja.

Te boli su uzro kovane slezenom, a mogu biti posljedica perisplenitide. Ako su gliste u stolici kod odraslih i jetra znatno poveana onda se bolesnici tue i na pritisak, odnosno boli u desnom hipohondriju. Boli na jeziku, ili osjeaj da jezik pee, susreemo kod bo lesnika s pernicioznom anemijom. Jake neuralgine boli mogu biti jedan od poetnih simptoma limfogranuloma.

Kod nas je leao bolesnik sa jakim neuralginim b o lima u oba donja ekstremiteta, te je radi tih bolova i doao u bolnicu.

Его дело удалось бы лишь наполовину, если б он раскрыл врата Диаспара и обнаружил, что никто не хочет проходить сквозь. - А тебе и в самом деле нужна возможность покинуть Диаспар. - лукаво спросил Хилвар.

Ta no m su pretragom naene limfogranulomatozne promjene u kimi. Boli u g rudnom kou mogu biti uzrokovane promj enama u medijastinumu limfogranulom, sarkom itd.

Kod jednog naeg bolesnika sa limfogranulomatozom, koja je poela u retroperitonealnim lijezdama, bilo je miljeno u poetku, da se radi o kroninoj apendicitidi, jer su boli bile u predjelu apendiksa, a k tomu jo i poviena temperatura. Jake gliste u stolici kod odraslih u abdomenu susreemo kod purpure abdominalis.

Nakon jakih kolika kod te bolesti dolazi do sluzavo krvavih proljeva. Karakteristino je, da mlade, klorotine djevojke, usprkos osjeaju slabosti gliste u stolici kod odraslih umornosti u dnevnom ivotu, mogu gliste u stolici kod odraslih propleu i cijelu no Neo bino je, da se slabost i umornost kod nekojih bole snika sa pernicioznom anemijom ne javlja odmah u poetku, nego tek u cancerul limfatic stadiju bolesti.

Paraziti simptome temperatura

Nekoji bolesnici sa 2, S v r b e k o e je jedan od simptoma limfogranuloma. Svrbe moe biti po itavom tijelu, a moe biti i lokaliziran. Kod jedne nae bolesnice bio je svr be lokaliziran na lijevoj strani grudiju, a kraj toga je bolesnica primijetila neke promjene na koi ispod lijevog pazuha.

Kod jednog pak bolesnika gliste u stolici kod odraslih je svrbe loka liziran u predjelu slezene.

Enteroviroza, d

Bio je to sluaj limfadenoze. R a z n a k r v a r e n j a u anamnezi treba da nas prvenstveno sjeaju na hemoragike dijateze. Krvarenja po koi, sluznicama, epistaksis, krvavi proljevi, haemoptoe, haematemesis, genitalna krvarenja, te konano krvarenja u mozgu, sve to mogu biti anamnestiki po daci za hemoragiku dijatezu.

Ne smijemo zaboraviti, da su u velikoj veini hemoragike dijateze, tj.

Рубрика: Tratamentul paraziților din giardia

Kod krvarenja u anemnezi duni smo dakle, da najprije ustanovimo primarno oboljenje, a tek u koliko to ne moemo dokazati, smijemo pomisliti eventualno na Mor gliste u stolici kod odraslih Werlhofi na trombopeninu purpuru, kojih uzroke mi jo danas ne znamo. Nastaju li razna krvarenja bez ikakve traume, to govori vie u prilog trombopeninoj purpuri, dok kod hemofilije esto moemo krvarenja dovesti u vezu sa traumom.

Otekline zglobova haemarthrosvei hematomi, ev. Kod bolesnika, koji u anamnezi spominju krvare nja poslije ekstrakcije zubi ili poslije tonzilektomije, moramo naravno pomisliti na hemoraginu dijatezu, bilo esencijalnu, bilo simptomatsku.

Vano je, da kod estih i jakih genitalnih krvarenja t akoer mislimo na hemoragiku dijatezu. K l e m p e r e r je opisao dva slu aja genitalnog krvarenja, koje je nakon splenektomije prestalo.

Crevni paraziti i gliste u stolici kod dece i odraslih — simptomi, uzrok i lečenje. Prisustvo crevnih parazita, osnosno glista u stolici definiše se kao oblik infekcije koja kako kod dece, tako i kod odraslih, nastaje i razvija se kao posledica prljavih ruku ili kao posledica konzumiranja vode ili hrane koja je kontaminirana, odnosno zaražena prisustvom jajašaca parazita. Unii dintre cei afectati pot acuza urmatoarele simptome: temperatura mare febra ; oboseala; eruptie alergica. Oxiurii sunt paraziti care folosesc corpul uman pe.

Bila su to dva sluaja ensecijalne trobopenije. Iz obiteljske anamneze esto moemo potvrditi dijag nozu hemofilije.

gliste u stolici kod odraslih cancer care ingrasa

Tom prilikom hou da spomenem, da u obiteljima hemofiliara katkada enski lanovi bo luju od trombopenine purpure. Obiteljska anamneza je vana kod splenomegalije G a u c h e r i gliste u stolici kod odraslih hemolitikog ikterusa.

U a n a m n e z i tekih krvnih bolesti, kao to su leukemija, limfogranulom, anemija pernicioza vidimo, da bolesnici nisu bili prije nikada teko bolesni.

gliste u stolici kod odraslih tip cancer mamar

U anamnezi kod mijeloine leukemije, koje smo vidjeli na naoj klinici, obino nema djejih bolesti, osim ospica, a od kasnijih bolesti u dva sluaja je bila ma larija i u dva lues.

Tra umu takoer sreemo u anamnezi leukemije. Uzimajui anamnezu vano je da mislimo na zanimanje bolesnikovo. Kod tipografa moe da doe do anemije zbog otrovanja olovom.

Enteroviroza

Rentgenove zrake i radium mogu uzrokovati teke anemije, a poznata je takoer leukemija kao posljedica rentgenovih zraka. Kod svake ane mije, ako nije kloroza, perniciozna anemija ili hemolitiki ikterus, duni smo da najpomnije istraujemo uzrok. Uzrok treba da traimo u ev.

Asevedeași