Papillomavirus foot

Pin on Sanatate

Nakukuha ito kapag ang mga cells papillomavirus foot iyong lalamunan ay sumailalim sa genetic mutation. Ang mga papillomavirus foot na ito ang dahilan ng hindi makontrol na paglaki at pagdami ng mga cells na sa kalaunay naiipon sa iyong lalamunan.

papillomavirus foot hpv virus c3

Risk Factors Hindi pa maliwanag kung ano ang sanhi ng mga mutation na ito pero kinilala ng mga doktor ang ibat ibang salik na maaaring magpataas ng iyong tiyansa na magkaroon nito. Papillomavirus foot ang mga sumusunod: Paninigarilyo Pag-inom ng alak Hindi pagkain ng mga prutas at gulay Paggamit ng mga mouthwash at oral rinse Malimit na pag-inom ng kape Impeksyon ng human papillomavirus HPV Sintomas ng Pagkakaroon ng Throat Cancer Papillomavirus foot mawala-walang sore throat Ubo Hirap sa paglunok Kabawasan sa timbang sa di malamang dahilan Pananakit ng taynga Bukol sa likod ng bunganga, lalamunan o leeg Pagiging malat Hirap papillomavirus foot paghinga Paraan ng Paglunas Ang paraan ng paglunas na imumungkahi ng papillomavirus foot doktor ay depende sa lokasyon at yugto ng iyong throat cancer, tipo ng mga cells na nagmutate, pangkalahatang lagay ng iyong kalusugan at personal na kagustuhan.

Tatalakayin sa iyo ng iyong doktor ang mga benepisyo, panganib at tiyansa ng paggaling sa bawat opsyon ng paglunas at saka ka papipiliin ng operasyon na gusto mong papillomavirus foot.

hpv lip cancer

Asevedeași