Gastric cancer vagotomy.

gastric cancer vagotomy

Incidenţa gastric cancer vagotomy a hemoragiei este de la persoane [18], cu o scădere dupăa hemoragiei în UD şi cu o scădere a internărilor în spital în perioada [19,20]. Absenţa scăderii incidenţei hemoragiei în UG pare a fi cauzată de creşterea consumului de aspirină, medicamente antiinflamatorii nesteroide nonsteroidal antiinflamatory drugs - NSAID sau de corticosteroizi, mai ales de către persoanele vârstnice şi de sex feminin, a căror pondere a crescut în ultimele decenii [12,18].

Eradicarea infecţiei cu Helicobacter pylori Hp în ulcerul necomplicat a redus rata recurenţei ulcerului, dar şi rata sângerării [3,22]. Eradicarea infecţiei cu Hp este obiectivul modern al tratamentului ulcerului [7,23]. Recurenţa ulcerului poate fi prevenită prin tratamentul de întreţinere, prin gastric cancer vagotomy unui inhibitor al receptorilor H2 sau al pompei de protoni şi a două antibiotice [22,24,25].

gastric cancer vagotomy

Patogenitatea Hp este legată de prezenţa enzimelor şi a citotoxinelor. Citotoxinele ţin de genele Cag A şi Vac A, a căror frecvenţă variază în diverse părţi ale lumii şi în gastric cancer vagotomy grupuri etnice [7,23,27]. La pacienţii ulceroşi care au sângerat, eradicarea Hp reduce rata sângerării cel puţin pentru următorii doi ani [28].

Eradicarea infecţiei cu Hp este mai redusă în ţările în curs de dezvoltare gastric cancer vagotomy cauza costului crescut al medicamentelor sau pacienţii rămân refractari, ceea ce face ca chirurgia electivă să fie încă în actualitate [13,18]. În această gastric cancer vagotomy reamintim ponderea mare în spitalul nostru a traumatizaţilor cranio-cerebrali la care hemoragiile digestive sunt frecvent întâlnite din cauza stresului, folosirii medicaţiei antiinflamatorii, anticoagulantelor şi corticoterapiei [].

Astăzi, tratamentul endoscopic începe să devină standardul pentru hemoragia activă confirmată endoscopic la pacientul ulceros cu risc crescut de resângerare, când endoscopic se identifică vasul care sângerează [].

Gastric cancer vagotomy diferitele metode de hemostază endoscopică, clipare [], scleroterapie [37,38], termocoagulare [35]cele mai bune rezultate s-au obţinut după coagularea endoscopică cu plasma de argon [37]. În hemostaza prin injectarea endoscopică, insuccesul este corelat cu prezenţa şocului hipovolemic, cu prezenţa sângerării active la endoscopie şi cu ulcerul localizat înalt pe mica curbură gastrică. Tratamentul endoscopic, daca a fost eficient, este urmat de o mortalitate redusă şi de puţine cazuri care necesită intervenţia chirurgicală secundară după tratamentul endoscopic, dar cu riscul creşterii mortalităţii [35,36,39].

311sinteza_paunescu.pdf

Tratamentul chirurgical al ulcerului hemoragic poate fi instituit prin chirurgie primară de urgenţă, prin chirurgia secundară de urgenţă sau prin chirurgia electivă. Prezenţa complicaţiilor impune o chirurgie minim-invaziva [18,21,28,40]. Chirurgul modern trebuie să individualizeze tratamentul ulcerului hemoragic pe caracteristicile individuale ale pacientului, pe datele anatomice şi fiziologice, scopurile chirurgiei fiind o corectare sigură a complicaţiei, oprirea hemoragiei [41,42] cu o morbiditate şi mortalitate postoperatorie minimă şi cu evitarea gastric cancer vagotomy tardive [43].

Hemoragia activă, masivă, refractară la gastric cancer vagotomy sau inaccesibilă controlului endoscopic are indicaţie de intervenţie chirurgicală primară de urgenţă [21,]. Chirurgia secundară de urgenţă este necesară când reapare sângerarea necontrolabilă terapeutic, după tratamentul conservator sau gastric cancer vagotomy.

Sunt situaţii când după obţinerea hemostazei endoscopice, există riscul reluării sângerării, ceea ce impune continuarea tratamentului medicamentos, a controlului şi a tratamentului endoscopic. Riscul resângerării este mai ridicat la pacienţii care au prezentat şoc hemoragic gastric cancer vagotomy prezintă anemie, suferă de coagulopatie, sunt spitalizaţi pentru alte afecţiuni importante sau, la repetarea endoscopiei, se confirmă hemoragia activă ori este vizibil vasul de la baza ulcerului [47].

Pentru depistarea reluării sângerării se poate folosi metoda Doppler [48]. După hemostaza endoscopică iniţială se continuă tratamentul medicamentos şi endoscopic, iar la pacientul cu risc crescut de resângerare se poate recurge la chirurgie electivă precoce cu diminuarea inconvenientelor şi a riscurilor chirurgiei în urgenţă.

Chirurgia electivă precoce previne reluarea hemoragiei. Criteriile de definire a pacienţilor care prezintă risc crescut de resângerare sunt: vârsta de 60 ani şi peste, criteriul endoscopic Gastric cancer vagotomy I sau 13 Articole de sinteza Jurnalul de Chirurgie, Iasi,Vol.

Înțelesul "vagotomy" în dicționarul Engleză

Hemoragiile iniţiale necontrolabile, necesitatea înlocuirii unei cantităţi crescute de sânge şi pericolul reluării sângerării au determinat chirurgia mai agresivă [39,41]. Indicaţiile operatorii la pacienţii ulceroşi hemoragici depind de o serie de factori. Cu cât un pacient acumulează mai mulţi factori, cu atât intervenţia chirurgicală devine mai necesară, mai urgentă, dar şi mai riscantă.

Răsunetul hemoragiei asupra organismului depinde de o serie de factori printre care: volumul hemoragiei actuale, ritmul cu care se pierde sângele, persistenţă sau reluarea ei, existenţa unor episoade hemoragice în antecedente, alte antecedente patologice, timpul scurs gastric cancer vagotomy la debutul hemoragiei până gastric cancer vagotomy intervenţia chirurgicală [42,].

gastric cancer vagotomy wart treatment hand

Dintre factorii care au influenţat alegerea momentului operator enumerăm: 1 Caracterele hemoragice: a amploarea pierderii de sânge; b durata hepatocellular cancer statistics c reluarea hemoragiei; 2 Răspunsul la terapia intensivă: gastric cancer vagotomy cancer vagotomy imposibilitatea compensării hemodinamice; b reechilibrare scurtă cu decompensare rapidă; 3 Terenul patologic al pacientului; 4 Localizarea ulcerului.

Pacienţii care la internare au prezentat hipotensiune ortostatică, T. Am considerat că hemoragia este gravă la aceşti pacienţi, apreciere ce corespunde şi criteriilor de gravitate adoptate de Societatea Britanică de Gastroenterologie B. În plus, o hemostază spontană se realizează mult mai greu pe un vas cu ateroscleroză avansată. Ulcerele gastrice gigante, cu nişa cu diametrul peste 25 mm, au o incidenţă mai mare la recurenţă şi la apariţia frecventă a hemoragiei în cursul evoluţiei.

Spre deosebire de UD, în UG există o tendinţă de resângerare mai mare şi este o particularitate a istoricului natural al UG ce impune tratamentul chirurgical de la prima hemoragie. Gastric cancer vagotomy ulcerul cronic, ţesutul fibros este abundent şi modifică structura histologică.

Dacă ulcerul a fost confirmat la o vârstă tânără şi are o evoluţie lungă, prin gastrita cronică atrofică indusă de Hp mai frecvent în UG decât în UDcelulele inflamatorii eliberează radicali liberi, macrofagele produc oxid nitric, nitraţi, nitrosamine gastric cancer vagotomy creşte turnover-ul celular astfel predispunând la cancer gastric [49]. Riscul relativ al apariţiei cancerului gastric cancer vagotomy este mai mare la femei decât la bărbaţi, în cele două afecţiuni existând posibilitatea să aibă aceiaşi factori de risc.

Abţinerea de la intervenţia chirurgicală este generată de multe eşecuri, aşa cum se gastric cancer vagotomy Articole de sinteza Jurnalul de Chirurgie, Iasi,Vol. Reanimarea făcută cu intenţia de a opri hemoragia şi a amâna intervenţia chirurgicală în hemoragia ulceroasă gravă este plină de riscuri, gastric cancer vagotomy dăunătoare.

Tratamentul complex ce are în vedere reechilibrarea hidro-electrolitică şi volemică, precum şi corectarea anemiei, oricât ar fi de complex, nu poate opri hemoragia ulceroasă în toate cazurile, fiind necesara intervenţia chirurgicală.

Reechilibrarea hidro-electrolitica şi volemică susţinută, se instituie preoperator, se continuă intra- şi postoperator.

Tratamentul conservator complex a fost instituit în toate cele HDS de natură ulceroasă, la care am înregistrat 10 decese. Alegerea operaţiei este influenţată de tipul şi severitatea hemoragiei, de condiţiile ce ţin de pacient: sex, vârstă, localizarea ulcerului, boli concomitente, dar şi de experienţa chirurgului [43,50].

gastric cancer vagotomy

Deoarece rolul gastric cancer vagotomy s-a schimbat enorm în ultimele decenii, scopul intervenţiei chirurgicale este oprirea hemoragiei şi apoi tratamentul patogenic. Procedeul operator va ţine seama de starea generală a pacientului, recurgând, când starea pacientului este gravă, la operaţie cât mai puţin invazivă [43].

Hemostaza chirurgicală poate fi obţinută prin ligaturarea vasului care sângerează sau prin excizia ulcerului asociată vagotomiei sau rezecţiei gastrice [21,43,50,51]. În analiza multivariată a tratamentului chirurgical în urgenţă pentru ulcer hemoragic, procedeele minim-invazive legarea vasului sau excizia ulcerului gastric cancer vagotomy procedeele chirurgicale convenţionale vagotomie sau gastrectomie parţială nu există diferenţe între gastric cancer vagotomy două procedee chirurgicale în privinţa instabilităţii, dar resângerarea este mai mare după procedeele conservatoare [21,43,50].

În UG este preferată excizia ulcerului, existând riscul unei leziuni neoplazice, iar dacă ulcerul este gigant, cronic, penetrant, se preferă operaţia radicală, rezecţia gastrică [50].

În UD gastric cancer vagotomy este preferabilă ligaturarea vasului. Dacă se efectuează vagotomie tronculară este preferată gastro-jejunoanastomoza gastric cancer vagotomy, gastric cancer vagotomy din urmă având tardiv mai multe inconveniente. Vagotomia tronculară cu antrectomie poate fi înlocuită de vagotomie hiperselectivă [52], eventual extinsă, cu condiţia existenţei posibilităţilor tehnice şi a gastric cancer vagotomy în domeniu [18,21,43,50].

Procedeele radicale dau rezultate mai bune, dar se asociază cu o morbiditate importantă [21]. Prevenirea resângerării necesită tratamentul de eradicare a infecţiei cu Hp [13,28].

Lista principalelor căutări efectuate de utilizatori pentru accesarea dicționarului nostru online înEngleză și cele mai întrebuințate expresii cu cuvântul «vagotomy». Implementarea acestuia se bazează pe analizarea frecvenței de apariție a termenului «vagotomy» în sursele digitalizate tipărite în Engleză între anul și până în prezent.

Eradicarea infecţiei hpv prevention week Hp reduce rata resângerării [21]. Astăzi, tratamentul endoscopic devine standardul pentru hemoragia activă, confirmată endoscopic, la pacientul cu risc crescut de resângerare. Hemoragia activă, masivă, refractară la tratament sau inaccesibilă controlului endoscopic are indicaţie de intervenţie chirurgicală de urgenţă.

Corectarea anemiei gastric cancer vagotomy href="http://adventube.ro/3453-papiloma-escamoso-perianal.php">papiloma escamoso perianal post-hemoragie impune un tratament susţinut de reechilibrare hidro-electrolitică şi volemică, efectuat pre- intra- şi postoperator.

Reanimarea făcută cu intenţia de gastric cancer vagotomy opri sângerarea şi de a amâna intervenţia chirurgicală în hemoragiile digestive ulceroase grave este plină de riscuri, chiar dăunătoare. Hemoragia digestivă superioară este domeniul de patologie unde se intersectează probleme de performanţă tehnică şi chirurgicală, de disciplină şi etică profesională şi de probleme economice. Penston JG. The efficacy and safety of long-term maintenance treatment of duodenal ulcers with ranitidine.

Scand J Gastroenterol. Modlin IM. From Prout to the proton pump — a history of the science of gastric acid secretion and the surgery of peptic ulcer. Surg Gynecol Obstet. Introduction of proton pump inhibitors — Consequences for surgery treatment of peptic ulcer. Hep Gastroenterol.

Asevedeași