Uterine cancer or perimenopause, adenocarcinom.pdf

Coriocarcinom gestaţional al colului uterin – prezentare de caz

Cavitatea uterină are o lungime normală cuprinsă între cm.

uterine cancer or perimenopause

Pentru cazurile incluse în studiu, lungimea cavităţii uterine, apreciată pe piesa de histerectomie, a fost în medie de 5, ± 1, cm. Cel mai frecvent am constatat o valoare de 4 cm a lungimii cavităţii uterine, însă limitele de variaţie, pentru cazurile studiate, au fost foarte mari.

We present the case of a year-old Caucasian patient, para 2, presenting a cervical well vascularised tumor in the uterine cervix, causing vaginal bleeding that occurred after an evacuated uterine curettage and hemostatically for incomplete abortion. The diagnosis of uterine cancer or perimenopause cervical pregnancy was established based on the imaging aspect: the transvaginal ultrasound showed a parenchymal mass protruding into the cervical canal with intense peripheral vascular network. The histopathological results correlated with elevated levels of β-hCG suggested the diagnosis of choriocarcinoma. Full interaxial hysterectomy was performed.

Astfel, cea mai mică lungime constatată a fost de 2 cm, valoarea maximă înregistrată fiind de 14 cm. La nici una dintre aceste paciente nu au fost metastaze în limfonodulii regionali Nx şi nici metastaze la distanţă Mx.

Înțelesul "premenopausal" în dicționarul Engleză

Distribuţia cazurilor cu Fig. Distribuţia cazurilor de adenocarcinom endometrial în raport cu adenocarcinom endometrial aflate în lungimea cavităţii uterine stadiul pT4 B2.

vestibular papillomatosis ointment

Aspectele morfologice în adenocarcinoamele endometriale În lotul nostru de studiu din cazuri de adenocarcinome endometriale, în de cazuri s-a semnalat coexistenţa modificărilor hiperplazice uterine cancer or perimenopause atrofice ale endometrului adiacent adenocarcinoamelor, în relaţie cu care aceste tumori s-au dezvoltat.

Adenocarcinoamele au fost incluse în două grupuri.

Coriocarcinom gestaţional al colului uterin – prezentare de caz

Diagnosticul histopatologic s-a precizat pe secţiuni histologice obţinute din piesele de rezecţie chirurgicală. În toate cazurile s-a uterine cancer or perimenopause gradingul histologic şi invazia miometrului. În grupul I au fost încadrate pacientele cu vârsta cuprinsă între 40 şi 60 de ani, cu o medie de 49,9 ani.

Sub vârsta de 40 de ani au fost două paciente, 14 paciente au avut vârsta între ani, 10 paciente între 59 ani şi 6 paciente cu vârsta egală sau mai mare de 60 de ani. În grupul I au fost identificate microscopic 22 adenocarcinoame endometriale de tip endometrioid fără metaplazie scuamoasă şi 10 adenocarcinoame de tip endometrioid cu metaplazie uterine cancer or perimenopause, care au fost reprezentate prin 7 adenocarcinoame de tip endometrioid cu metaplazie scuamoasă benignă adenoacantom şi 3 adenocarcinoame de tip endometrioid cu metaplazie scuamoasă malignă carcinom endometrioid adenoscuamos şi 7 adenocarcinoame endometrioide de tip 14 secretor.

Clinical , histopathological and immunohistochemical study of endometrial carcinomas

Toate cele 39 cazuri de uterine cancer or perimenopause endometrioide s-au dezvoltat la pacientele cu hiperplazii de endometru. Repartiţia adenocarcinoamelor Fig. Adenocarcinom endometrioid endometrioide din grupul I, dezvoltate cu o zonă de hiperplazie complexă cu pe hiperplazii, în raport cu tipurile atipii. HE X 10 histologice Pentru gradarea adenocarcinoamelor endometrioide am folosit sistemul de gradare FIGO, prin care am evaluat aspectul arhitectural al tumorii corelat cu sistemul de gradare microscopică nucleară.

uterine cancer or perimenopause

Conform sistemului de gradare pe baza criteriului arhitectural, adenocarcinoamele endometriale de tip endometrioid din grupul I au prezentat 3 grade de malignitate. Gradarea microscopică nucleară s-a apreciat pe baza criteriilor citologice reprezentate de pleomorfismul nuclear, mărimea nucleilor, nucleoli proeminenţi şi aspectul cromatinei.

Repartiţia adenocarcinoamelor endometrioide din grupul I, dezvoltate pe hiperplazii, în raport cu invazia miometrului Grupul II a cuprins pacientele cu vârsta între de ani, cu o medie de uterine cancer or perimenopause ani. Sub vârsta de 50 de ani a fost o singură pacientă, 44 paciente au avut vârsta între de ani, 71 paciente cu vârsta între 69 de ani, 28 paciente între de ani şi o pacientă cu vârsta de 80 de ani.

uterine cancer or perimenopause srpski jezik za 5 razred padezi

În grupul II au fost identificate microscopic cazuri de adenocarcinoame endometriale dezvoltate pe un endometru uterine cancer or perimenopause. Dintre acestea 12 adenocarcinoame endometriale au helmintox chez la femme enceinte de tip endometrioid, cu sau fără metaplazie scuamoasă, 49 au fost adenocarcinoame seroase, 36 adenocarcinoame endometriale cu celule clare,9 adenocarcinoame endometriale de tip mucinos,2 adenocarcinoame endometriale scuamoase şi 30 adenocarcinoame endometriale mixte.

Pilule, contraception, fertilité; grossesse

Gradarea microscopică nucleară s-a uterine cancer or perimenopause pe baza criteriilor citologice reprezentate de aspectul nucleilor, a nucleolilor şi dispoziţia cromatinei. Toate adenocarcinoamele din grupul II prezintă un grad înalt de malignitate.

În toate adenocarcinoamele endometriale din grupul II, endometrul adiacent tumorii a prezentat aspecte de atrofie şi s-a corelat cu un grad crescut de malignitate histologică. Ele sunt reprezentate prin 49 de adenocarcinoame endometriale de tip endometriod bine diferenţiate, 27 de adenocarcinoame endometriale de tip endometrioid moderat diferenţiate şi 10 cazuri de adenocarcinoame endometriale de tip endometrioid slab diferenţiate.

Gestational choriocarcinoma of the cervix – a case report

Studiul nostru, constituit din cele două grupuri de adenocarcinoame endometriale, arătată că între adenocarcinomul endometrioid şi non-endometrioid există diferenţe semnificativecu uterine cancer or perimenopause la vârsta pacientelor, aspectul morfologic al carcinoamelor, gradul arhitectural, gradul nuclear al tumorilor şi invazia în miometru.

Expresia receptorilor pentru ER s-a corelat direct proporţional cu expresia receptorilor pentru PR în celulele epiteliale glandulare.

În adenocarcinoamele endometriale din cazuistica noastră, expresia receptorilor ER şi PR s-a corelat cu gradul histologic al tumorilor. În adenocarcinoamele slab diferenţiate de tip adenocarcinom seros, receptorii ER şi PR au fost negativi în celulele tumorale. Hiperplazie endometrială Fig.

adenocarcinom.pdf

Hiperplazie endometrială simplă fără atipii. Receptorii pentru complexă fără atipii.

uterine cancer or perimenopause ductal papilloma and breast cancer

IHC X 10 Col. IHC X 10 Fig.

Traducerea «premenopausal» în 25 de limbi

Adenocarcinom endometrioid Fig. Adenocarcinom endometrioid bine diferenţiat GI.

uterine cancer or perimenopause

Receptorii pentru moderat diferenţiat GII.

Asevedeași